ADVOKATBISTAND DER DU ER – NÅR DU TRENGER DET

Har du behov for rettshjelp privat – eller gjelder det din bedrift?
Mitt virksomhetsområde består hovedsakelig av advokattjenester rettet mot
private og bedrifter. Jeg yter også eiendomsmeglingstjenester. 

Advokat Bjøre AS er medlem av Den Norske Advokatforening og har kontor på Noresund, ca 5 mil vest for Hønefoss. Ved å arbeide effektivt over avstand gjennom smart bruk av samarbeidsteknologi, reduseres både reise- og møtetid.